3Podczas pierwszej wizyty dietetyk przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad (trwający około 60 minut). Dietetyk rozmawia o stanie zdrowia i stylu życia pacjenta. Analizowany jest dotychczasowy sposób żywienia. Warto dysponować aktualnymi badaniami lekarskimi. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zlecane są dodatkowe badania, aby podczas terapii dietetycznej uwzględnić wszystkie choroby dieto zależne, zaburzenia metaboliczne, problemy hormonalne i inne, która mogą mieć wpływ na stan zdrowia i tempo chudnięcia.


   32Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety jest niezbędne do ułożenia optymalnej diety i opracowania indywidualnych zaleceń dietetycznych. Wywiad z pacjentem ma charakter poufny (ja ze swojej strony gwarantuję zachowanie tajemnicy zawodowej). Ważne, aby pacjent był szczery przede wszystkim z samym sobą, gdyż tylko szczera rozmowa pozwoli bliżej poznać zwyczaje żywieniowe pacjenta, dolegliwości zdrowotne, zalecenia lekarskie, aspekt psychologiczny spożywanych posiłków, rodzaj aktywności fizycznej, co stanie się podstawą ułożenia prawidłowego planu żywieniowego.


   Podczas wywiadu wskazane są mocne i słabe strony oraz zagrożenia zdrowotne wynikające z dotychczasowego stylu życia, a przede wszystkim wyznaczone zostaną niezbędne kierunki zmian.


   Przed określeniem celu kuracji dietetycznej przeprowadzane jest badanie składu ciała za pomocą specjalnego urządzenia – analizatora składu ciała.


Dzięki urządzeniu możemy dokładnie określić zawartość tkanek tłuszczowej i mięśniowej, a także wody i kości w naszym ciele wraz z rozmieszczeniem poszczególnych składowych na określonych partiach ciała. Urządzenie wylicza również orientacyjną wartość podstawowej przemiany materii, dzięki której specjalista wie, na jakim poziomie energetycznym ułożyć dietę.


   Poza analizą składu ciała zebrane są pomiary antropometryczne (obwód ramienia, obwód w klatce piersiowej, obwód w talii, w pasie, w biodrach). Założona zostaje kartoteka pomiarów. Przeprowadzenie tak dokładnych badań i analiz jest ważne dla opracowana optymalnie zdrowego, bezpiecznego i skutecznego planu żywieniowego.


   Podczas pierwszej konsultacji pacjent otrzymuje ustne wytyczne do pracy nad sobą i swoim sposobem odżywiania się. Nie ma możliwości, aby pacjent otrzymał plan żywieniowy już na pierwszej konsultacji, gdyż jest on opracowywany indywidualnie dla każdego pacjenta. Plan dietetyczny zostanie przygotowany indywidualnie (na podstawie zebranych informacji – wywiad, pomiary, analiza, badania krwi, stan zdrowia, cele) w okresie około dziesięciu dni od daty pierwszej wizyty. Podczas kuracji pacjent będzie proszony o prowadzenie dziennika pacjenta.


29PLAN DIETETYCZNY – są to pisemne zalecenia dla pacjenta, rozkład posiłków, przykłady posiłków, zalecenia co do dozwolonych lub zakazanych produktów, wskazówki – gdzie kupować, jak przygotowywać, jakich przypraw używać, jaką aktywność stosować. Zalecenia staram się przygotować w maksymalnie zdrowy i zindywidualizowany sposób, aby przyniosły oczekiwane efekty. Pacjent ponadto otrzymuje przepisy kulinarne i zalecenia co do indywidualnej suplementacji, linki do suplementów, linki do sklepów. Indywidualne zalecenia to około 15-20 stron formatu A-4.


   Jeżeli będzie zachodziła potrzeba, pacjent będzie proszony o wykonanie dodatkowych badań lub otrzyma wskazanie do kontaktu z lekarzem specjalistą.


   Druga wizyta to odebranie indywidualnego planu żywieniowego. Proszę zarezerwować sobie 40 minut. Jest to czas na spokojne przestudiowanie planu i omówienie głównych jego założeń. Taka ilość czasu daje możliwość dokładnego zapoznania się z zaleceniami, rozwiania wątpliwości, co ułatwia późniejsze zastosowanie się do zaleceń.

 
Alicja Gancarz - ZnanyLekarz.pl

Wykonanie: AbcWeb.pl